Kim van Savooyen (1970) is kleurspecialist en interieur- ontwerper. Ze ontwerpt voor particulieren, instellingen, bedrijven en gemeenten. Van een kamer tot een hele wijk. Kleur is haar passie. Door goed te luisteren en te kijken naar de opdrachtgever of gebruiker, komt ze tot een kleurplan. Daarnaast is ze directeur van Stichting Kleur en Visie en in die hoedanigheid organiseert ze congressen, houdt ze lezingen en geeft ze een magazine uit, over kleur in allerhande zakelijke en particuliere verschijningen.

“Ik kom oorspronkelijk uit de dans. Na mijn loopbaan als danseres kon ik dankzij een omscholingsregeling een opleiding gaan volgen. Ik koos voor opleidingen interieurontwerp, decoratietechnieken en kleur. Net als dans is kleur een taal die voorbijgaat aan woorden.”