Voor Kim van Savooyen is het belangrijk dat u in een wereld kan bewegen waar u zich thuis voelt. Een wereld die uitstraalt wie u bent, wat u doet en waar u op uw gemak bent. Zo’n wereld ontstaat helaas niet vaak vanzelfsprekend om ons heen. Eerder komt het voor dat we zouden willen ingrijpen om deze naar onze hand te kunnen zetten. Maar hoe doe je dat effectief? Het is tenslotte makkelijker gezegd dan gedaan.

We weten uit onderzoek dat kleur veel invloed heeft op onze beleving van de omgeving. De kleur in uw omgeving heeft dus invloed op uw gedrag én dus ook op dat van anderen. Color Guided Design© is een methode van ontwerpen waarbij kleur centraal staat. Welke kleuren beïnvloeden u en degenen waar u mee te maken heeft? Waar en hoe passen we die kleuren effectief toe? Welke combinaties zijn prettig en in welke verhouding hebben ze gunstige invloed in de gebruikte materialen. Wat wordt er onder invloed van binnen- en buitenverlichting versterkt of juist verzwakt?

Kim werkt het met haar eigen Color Guided Design© methode voor u uit. In deze cyclische methodiek is kleur uitgangspunt én leidraad voor de ontwerpen. Niet omdat kleuren per se moeten opvallen, maar juist omdat ze onderhuids doorwerken in ons gemoed. Het is zo belangrijk er de juiste aandacht aan te geven. Ontdek hoe het is om door Kim meegenomen te worden in een stroomversnelling, met de juiste kleuren als uitgangspunt.